Anna Vaňková

Absolventka Keramické školy v K. Varech, věnuje se hlavně malbě na hedvábí, květinvankovaové motivy používá také v malbě i kresbě