Blanka Strnadová

Má ráda moderní umění, design a architekturu. Nekonečné kombinacestrnadova barev a tvarů jsou pro ní výzvou. Maluje převážně akrylem, větší formáty obrazů. Měla již několik skupinových výstav. V její figurální tvorbě je někdy patrná inspirace Gustavem Klimtem, ale autorka jde dále, v dramatičtějších barvách a tazích štětce zaznívá zajímavá rezonance s fauvismem Henri Matisse, ba co více – Maurice de Vlamincka.