Vladimír Paleček

Dlouholetá znalost technologií a zkušenost z práce s kovovými materiály jej
přivedly k tvorbě drobných a středně velkých kovových plastik. palecekPoužíváním originální techniky docílil toho, že jeho práce je osobitá a s prací jiných autorů nezaměnitelná. Účastní se řady významných výstav a uměleckých projektů.

Kontakt: palecekvladimir@seznam.cz
osobní stránky: http://vladimirpalecek.webnode.cz/